[email protected] | 036248586 | MindPower LTD
| [email protected] | 036248586 | MindPower LTD
תפריט

קביעת תורים – תושבי חוץ לתושבי חוץ אנו נוהגים לשריין מספר מקומות מוגבל למרות העומס בקליניקה הטיפול מתבצע במדינת ישראל. בשיטת הטיפול של אורן זריף יש צורך בטיפול אחד בלבד האורך כ-20 דקות ולאחר הטיפול המטופל יכול לחזור לארצו במיידית בשיטת הטיפול של זריף אין תופעות לוואי, הטיפול חיצוני בלבד