[email protected] | 036248586 | MindPower LTD
| [email protected] | 036248586 | MindPower LTD
תפריט

תקנון אתר: oren-zarifcom / 

מבוא 

אתר http://oren-zarif.com/  (להלן: "האתר") מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו. 

אתר זה הינו אתר בבעלות חברת מיינד פאוור בע"מ והיא בעלת כל הזכויות על החומרים המצויים באתר לרבות זכויות יוצרים על התמונות וכלל המידע והחומר המצוי באתר.

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר  ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקציה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין ו/או  מיינד פאוור בע"מ או האתר: http://oren-zarif.com/ (להלן: "מפעילת האתר"). קרא/י תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הינם לצרכי נוחות בלבד. 

השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולאריים, טכנולוגיית, WAP , אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן (להלן: "התקנון") כאשר הוראות התקנון גוברות בכל מקרה של מחלוקת. אנא קרא/י תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה, במידה ואינך מסכים למפורט בתקנון האתר הימנע/י מהשימוש באתר זה.

במידה ונתקלת בתוכן המפר זכויות יוצרים דווח עליו מידית למנהלי האתר והוא יוסר לאלתר.
משתמשים ו\או גולשים אשר ימצאו באופן חוזר כמפרים של זכויות יוצרים, יחסמו לצמיתות פרטי הגולש ימסרו לרשויות החוק ו\או לבעל זכויות היוצרים.

מידע כללי על אורן זריף:

 1. אורן זריף מטפל למעלה מ-25 שנים בשיטת הפסיכוקינזיס. הטיפול אינו רפואי ואורן זריף אינו רופא ואין לו הסמכה רפואית והטיפול שאורן זריף מבצע אינו מהווה תחליף לרפואה הקונבנציונלית. שיטת הטיפול איננה מדעית, תוצאות הטיפול אינדיבידואלית מאדם לאדם ומובהר כי אינן מבטיחות את הצלחת הטיפול.
 2. אורן זריף מבהיר במפורש למטופל לפני קיום הטיפול כי הטיפול אינו מהווה תחליף לרפואה הקונבנציונלית בשום מקרה. במידה והמטופל לוקח תרופות כלשהן או קיבל המלצה מסוימת ע״י רופא עליו להמשיך את הטיפול ולהישמע להוראות הרופא המטפל. לקוחות שיבחרו להימנע מקבלת טיפול קונבנציונאלי אורן זריף יפסיק את הטיפול בהם באופן מידי ככל והדבר ייוודע לו והלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי כלשהו במקרה שכזה.
 3. אורן זריף עובד שכיר בחברת מיינד פאואר בע״מ ועל כן כל מערכת היחסים החוזים של הלקוח הינה מול חברת מיינד פאוור בע"מ בלבד ואין כל אחריות אישית של אורן זריף להצלחת הטיפול ו/או בהתנהלות החוזית מול הלקוח, והלקוח בעצם אישורו על תקנון האתר מבהיר ומצהיר שלא תהיה לו בכל מקרה תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אורן זריף ו/או מי מטעמו והוא מוותר ויתור סופי ובלתי חוזר בגין טענות ו/או דרישות אלו ככל ויהיו, וככל והלקוח לא יפעל כאמור בסעיף זה, הוא מסכים כי ישפה את אורן זריף ו/או כל מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הוצאה משפטית שתגרם לו.
 4. חלק מסיפורי ההצלחה של מטופלים שטופלו בהצלחה יתרה אצל אורן זריף, ואשר סיפורם מוצג באתר הם החל משנת 1995 ואילך. 
 5. הטיפול הוא אינדיבידואלי מאדם לאדם ולכן אי אפשר להתחייב לתוצאה ספציפית. 
 6. הטיפול אינו טיפול רפואי ו/או מדעי ועל כן אינו ניתן למדידה ו/או להשוואה היות ומדובר בטיפול אנרגטי, רוחני וכיוצ"ב.  
 7. מטרת הטיפול היא לשחרר את האזורים החסומים האנרגטיים בגוף על מנת לאפשר לגוף ליצור תהליך של ריפוי עצמי.
 8. אין התחייבות למספר טיפולים וייתכן שהטיפול יתמצה בטיפול אחד בלבד.
 9. עלות הטיפול הראשונית נאמרת ללקוח או בשיחה הטלפונית או במפגש והיא אינה כוללת עזרי טיפול במידת הצורך (עזרי הטיפול- בקבוקונים, טינקטורות על ידי גבישים ומינרלים ומגנטים שעוברים פעולת חיזוק על ידי אורן זריף באופן אישי המותאם לכל לקוח ולקוח בהתאם למקרה האישי של אותו אדם).
 10. מובהר ומודגש כי ללקוח אסור להפסיק נטילת כדורים ו/או לבטל ניתוח ו/או לעכב טיפול רפואי אשרה או נדרש לבצע. גם אם הלקוח מרגיש שינוי לטובה מהטיפול שעבר אצל אורן זריף ו/או שהבעיה נפתרה לאחר הטיפול של אורן זריף, עליו לגשת לרופא ולעדכנו במידה והלקוח מחליט להפסיק ליטול כדורים ו/או להוריד במינון.
 11. כל דבר שאורן משתמש במסגרת הטיפול הוא לא לבליעה לא למריחה, לא למגע ואין בו דבר פולשני כלשהו ואין למטופל להשתמש בעזרי הטיפול  בצורה כאמור לעיל בשום אופן וכל אחד שיעשה זאת , עושה זאת על אחריותו האישית בלבד.

מוצרי הבוסמת

 1. נוסחת הבוסמת עוזרת לחולים וסובלים רבים מכל רחבי העולם, מדובר בטיפול חיצוני בלבד, מטופלים שאינם מסוגלים לטוס ולהגיע לטיפול, אורן זריף רוקח עבורם את נוזל הבוסמת ושולח אליהם את הנוזל ישירות לכל מקום ברחבי העולם. המוצר אינו מיועד לביעה ו/או לנטילה ו/או למריחה ואין לעשות שימוש במוצר ו/או בבקבוקונים שימוש שכזה וככל והלקוח יעשה שימוש שכזה האחריות הבלעדית למעשיו תהיה שלו בלבד ומיינד פאוור בע"מ ו/או אורן זריף ו/או מי מטעמם יהיו פטורים מכל אחריות במקרים מסוג זה.
 2. כיצד פועלת השיטה? בתוך נוזל הבוסמת דחוסים גבישים ועזרים מיוחדים שעליהם הצליח אורן זריף להקרין פולסי אנרגיה בתדרים ספציפיים מונוכרומטיים הנבלעים בתוך תערובת החומר והמינרלים השונים בהתאם למסיביות הבקטריאלית של כל חומר. בתהליך אנדותרמי החומרים מעוררים למצב אנרגטי מטה סטבילי עם זמן חיים שמסוגל להיטען תוך כדי שינויים אנרגטיים של האדם המשתמש בבוסמת.
 3. מטרת הטיפול בבוסמת היא לפתוח את האזורים החסומים והנעולים בשדה האנרגיה של הגוף על מנת שלגוף תהיה היכולת ליצור תהליך ריפוי בסימפטומים הקיימים מהם סובל המטופל.
 4. במשך שנים טוען אורן זריף שכאשר החסימות האנרגטיות נפתחות הגוף מתחיל ליצור תהליך ריפוי וחוזר לאיתנו, על כך מעידים אלפי מטופלים, לכן חשוב לפתוח את תעלות השדות האנרגטיים החסומים בגוף. רק אז הגוף יוכל להתמודד עם הבעיות הקיימות וליצור תהליך ריפוי עצמי בעזרת השיטה הייחודית שפיתח אורן זריף במהלך שנים רבות ויכולותיו המדהימות,  אורן זריף עזר ועוזר לאין ספור חולים וסובלים מכל העולם.
 5. חשוב לציין שהבוסמת מתאים לכל סוגי הבעיות הכלליות ללא יוצא מן הכלל, היות ומדובר בנוזל הבנוי על בסיס הכנה אנרגטית בשילוב עזרים נוספים ומטרתו היא לפתוח את האזורים החסומים בגוף על מנת שהגוף יוכל להתחיל ליצור תהליך של ריפוי.
 6. החומרים מיועדים לטיפול חיצוני בלבד ואינם מהווים תחליף לרפואה הקונבנציונלית. 
 7. חשוב לציין כי גם אם לאחר הטיפול בנוזל הבוסמת הלקוח חש שיפור משמעותי מאוד, אין להפסיק עם התרופות הקבועות אלא יש לבצע התייעצות בנושא עם הרופא המטפל.
 8. על מנת להזמין את החומר, עליכם לפרט בטופס את כל סוגי הבעיות הקיימות מהן אתם סובלים, מספר טלפון, מייל וכתובת מדויקת למשלוח.
 9. בקבוקי הבוסמת יגיעו בתוך 21 ימי עסקים מיום ההזמנה עד לביתכם עם שליח.
 10. כיצד להשתמש בבקבוקוני הבוסמת? עם הזמנת בקבוקוני הבוסמת תקבלו פרוספקט עם הסבר מדויק כיצד עליכם להשתמש בנוזל הבוסמת, הטיפול אפשרי מגיל 5 ומעלה וללא מגבלת גיל.
 11. באתר האינטרנט תוכלו להזמין את נוזל הבוסמת-כל שעליכם לעשות הוא למלא את הטופס, לפרט את הבעיה ולהזמין את 3 בקבוקוני הבוסמת.
 12. חשוב לציין כי רק לאחר ההזמנה והעברת תשלום, הנתונים עוברים לאורן זריף על מנת שיתחיל בהכנת הבוסמת. מיד לאחר קבלת בקבוקני הבוסמת, ימים ספורים לאחר הטיפול, תוכלו לשוחח עם המזכירה האישית של אורן זריף ולדווח על מצבכם, חשוב לציין, במזכירות דוברי שפות רבות. 

 

השימוש באתר:

 1. השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. 

השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאת מסכים/מה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה (להלן: "התקנון").

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות הנהלת האתר, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 1. מנהלי האתר- או כל מי שיקבל היתר בכתב ממנהלי האתר – והם בלבד, יהיו רשאים לפרסם במסגרת אתר זה מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות. פרסומות כאלה יכול שתהיינה בצורה של הודעות לקבוצת הפורומים, מודעות בעמוד ה- Web הכולל את הודעות הפורומים או בכל דרך אחרת שיחליטו מנהלי האתר . אין לשבש או להתערב בהצגת הפרסומות או בתוכנן. איש, פרט למנהלי האתר, לא יהיה זכאי להציג או להתיר הצגתן של פרסומות מסחריות באתר ו/או בפורומים (ובכלל זה הודעות הכוללות תוכן מסחרי פרסומי).
 2. שירות לקוחות- לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני: [email protected] או בטלפון: 03-6248586, או בטלפקס: ‎077-534-8634
 3. רכישת תכשיטים: לעיתים במסגרת הטיפול של אורן זריף מוצע ללקוח לרכוש תכשיטים אנרגטיים, תכשיטי קבלה , סוגים שונים של שרשראות ואביזרים מגנטיים ללקוחות לצורך הצלחת הטיפול. כל המוצרים הללו מחוזקים אנרגטית ע"י אורן זריף בהתאמה מיוחדת ואישית ללקוח אחרי שאורן זריף קיבל את כל המידע הרלוונטי על הלקוח לצורך הצלחת המוצר בטיפול בלקוח, לכן מרגע שהלקוח הזמין מוצרים אלו, לא ניתן לבטל הזמנה זאת ולא ינתן החזר כספי.
 4. אספקת/הובלת המוצרים: אספקת המוצרים דרך האתר תהיה תוך 21 ימים עסקים. ככל ויהיה עיכוב עקב מצב מלחמה/מגפה/אירוע קיצון, יקבל הלקוח עדכון על כך מחברת מיינד פאוור בע"מ.
 5. אחריות למוצרים– מובהר כי מדובר במוצרים הנרקחים במיוחד לאותו אדם ספציפית על ידי  אורן זריף ובהתאמה אישית לכן אין אפשרות לבטל את ביצוע העסקה ואין החזר כספי לאחר שהמוצר/הבקבוקון הוכן 

 

 1. על ידי אורן זריף לאותו לקוח וזאת מכיוון שלא ניתן לשמור את המוצר במלאי ו/או להעבירו למטופלים אחרים. 
 2. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל זכות השימוש בכרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהויו ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי לאספקת ו/או מסירת המוצר.
 3. עיכוב ואיחור באספקה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח/ה בגין איחור שאינו עולה על 14 ימי עסקים ממועד שהלקוח/ה נתנו הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי הלקוח/ה בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-48 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שלקוח/ה לא יידעו את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יחשב הלקוח/ה כמי שקיבל/ה את המוצר.
 4. חיוב באשראי – ניתן לשלם דרך האתר בצורה מאובטחת באמצעות פייפאל או בכרטיס אשראי- כל הרוכש/ת מוצרים באתר באמצעות כרטיס אשראי מתחייב/ת במסגרת תקנון זה להעביר כרטיס אשראי השייך להם בלבד ואשר הוא מורשה להשתמש בכרטיס האשראי ולרכוש בו מוצרים, ככל ואין היתר מצד הרוכש/ת לבצע עיסקה בכרטיס אשראי, או שמדובר בכרטיס אשראי שלא שייך למשתמש/ת, הוא ישפה את האתר ואת מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או למפעילה כתוצאה משימוש לא חוקי זה לרבות כל הוצאה משפטית שתגרם לאתר ו/או למפעילת האתר. האתר מבהיר כי חל איסור מוחלט ליצור מצג שווא או להשתמש בכרטיס אשראי שלא קיבלת היתר לשימוש בו והאתר ומפעילת האתר יפעלו בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם על מנת למגר מעשים מעין אלו.
 5. לקוחות שהסכימו ונתנו את אישורם להצטלם ולספר במסגרת הפרסום באתר ו/או במודעות פרסום על הצלחת הטיפול לא יכולים לבקש להסיר אותן מסרטוני וידאו ו/או וואטס אפ ערוכים ומושלמים היות והסרת סרטון ערוך גורם לשינוי עריכה רבים ולהוצאות כספיות רבות ולכן באישור הלקוח על תקנון זה, הוא מוותר ויתור סופי ומלא על כל טענה ו/או דרישה בעניין לרבות טענות הנוגעות לזכותו לפרטיות ו/או לזכויות יוצרים והחלטה בעניינים מסוג זה תהיה של מפעילת האתר באופן בלעדי. 
 6. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 7. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים ו/או מזויפים הנה עבירה פלילית שבגינה עונש מאסר.

9א. הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה: (חוק הגנת הצרכן)

9.1. הלקוח/ה רשאי/ת לבטל הזמנה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

9.2. מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.

9.2.1. ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;

9.3. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

א. טובין פסידים; 

ב. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

9.4. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מבניהם, במידה שבחרת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.

9.6. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה אך ורק באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד, באמצעות מייל: [email protected] ו/או פנייה באמצעות טלפון: 03-6248586

 1. הגבלת אחריות- מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעילת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על מלוא סכום התמורה (100%) במקרה בו מפעילת האתר הנה ספק המוצר או השירות ובהם בלבד.
 2. כל לקוח /ה המזמין מוצר דרך האתר ו/או דרך חברת מיינד פאוור בע"מ יודע ומסכים מכח תקנון האתר כי אין הבטחה להצלחת הטיפול ומיינד פאוור בע"מ ו/או אורן זריף מבהירים כי הכנת בקבוקון הבוסמת והשימוש בבקבוקון הבוסמת אינם מבטיחים הצלחת הטיפול וישנם מקרים בהם הטיפול לא יצליח והלקוח/ה מצהירים בזאת שהם יודעים על סיכוים אלו ולא תהיה להם כל דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בגין אי הצלת הטיפול ככל ולא יצלח ובקריאת תקנון האתר הם נותנים את הסכמתם הבלתי חוזרת לכך. 
 3. ביטול עסקה הנו סעד ממצה סופי ומוחלט. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש/ת במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות תהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמשת טענות ו/או דרישות ו/או תביעות נוספות כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה והכל לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.
 4. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה ו/או ברורה על פניה בתיאור מוצר כלשהו באתר, כגון מקרה בו מחיר של מוצר נקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל ו/או המסופקים ללקוח/ה וללקוח/ה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך. 
 5. מובהר כי לא כל אדם המופיע בתמונות באתר יחד עם אורן זריף היה מטופל של אורן זריף וחלק מהתמונות בהן אורן זריף נפגש עם מפורסמים, שרים ,חברי כנסת וכיוצ"ב הם עקב הצלחתו וקבלת תעודות שונות ולא מכיוון שמדובר במטופלים של אורן זריף ואין להסיק בכל מקרה, דבר שלא צוין באופן מפורש באתר.
 6. העדר אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות ו/או המוצרים באתר ניתנים ללא כל מצג או והשירות ו/או המוצרים ניתן (AS IS) ועל כן לא תהיה למשתמש/ת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או הספק בגין תכונות המוצר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש/ת ולדרישותיו/ה.
 7.       הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש/ת, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה\ המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר לשלוח אליו/ה בכל אמצעי תקשורת הודעות מכל סוג בקשר לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת מוצר או מבצעים ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. 
 8. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו – הינן של האתר בלבד ו/או של חב' מיינד פאוור בע"מ. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתו של האתר בכתב ומראש. סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של חברת מיינד פאוור בע"מ בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה של החברה/מפעילת האתר בכתב ומראש.
 9.       צוות האתר עושה את מירב המאמצים ככל הניתן, על מנת לוודא שהתכנים המועלים לאתר אינם מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות בסימני מסחר ו/או כל זכויות אחרות של צד ג'. במידה ונתקלת באתר בקובץ המפר זכויות יוצרים, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו מבטיחים להסיר את הקובץ במהירות. לשם כך יש לשלוח מייל עם פרטים מלאים כולל קישור לקובץ ל: [email protected]
 10. האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.

  מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו השונים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 11. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש באתר זה. האתר לא ישא בכל אחריות למידע המסחרי שיפורסם באתר. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי כלשהו, באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 12. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג', אינה כוללת את מפעיל האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש/ת לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר אינו צד לכל עסקה כזו, והאתר לא ישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו.
 13. האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באמצעות האתר, כולם או מקצתם, ואף לסגור את האתר. במידת האפשר תימסר הודעה מוקדמת על הפסקת הפעילות באתר, במסגרת האתר עצמו. האתר אינו חייב למסור ללקוחות הודעה אישית, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם בכל דרך אחרת, על הפסקת הפעילות דרך האתר. 
 14. האתר אינו מתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים ותקלות (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר).
 15. את/ה תשפה/י את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה/י את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי גורם כלשהו כתוצאה ממידע שגוי שמסרת או פעולה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה.
 16. השימוש באתר אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי. האתר ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שישוגרו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.
 17.   האתר רשאי לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת, בלא למסור על כך הודעה מראש. הקפד/י אפוא לבדוק עמוד זה לעתים תכופות. האתר יפרסם את התנאים החדשים בעמוד זה, ותחילת תוקפם יהיה עם מועד פרסומם.
 18.   על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 19.   מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או השימוש באתר ו/או מרכישת מוצרים ו/או טיפולים מחברת מיינד פאוור בע"מ הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
 20.   האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.